Förarintygsutbildning / Introduktion


Forarintyg.se

Utbildningar för förarintyget arrangeras av många olika företag och organisationer.

Notera att Forarintyg.se eller KoyMa inte arrangerar några utbildningar eller intygsprov. Vi tillhandahåller enbart utbildningsmaterial!

Utbildning ger fördelar


Lärare delar sina erfarenheter.

Att gå en utbildning för förarintyget med en lärare och andra deltagare ger ofta ett stort mervärde.

  • Läraren kan svara på frågor, förklara med andra ord och dela med sig av sina erfarenheter.
  • Andra deltagarna bidrar med frågor du inte tänkt på, andra perspektiv och andra erfarenheter.

Sammanvägt ger detta mycket mer och bättre kunskap jämfört med om du läser in förarintyget på egen hand.

I anslutningen till utbildningens slut planerar och bokar utbildningsarrangören en tid för intygsprovet med en av NFB:s förhörsförrättare.

Utbildningsarrangörer

Det är många företag och föreningar som arrangerar lärarledda utbildningar för förarintyget. En enkel sökning på Google ger många träffar på bra och seriösa utbildningsarrangörer.

Använd gärna en utbildare som använder detta utbildningsmaterial till sina utbildningar!

Det finns flera olika typer av utbildningar för förarintyg att välja mellan. Några exempel är;

  • Kvällsutbildning under ett antal kvällar.
  • Helgutbildning under en eller två helger.
  • Intensivutbildning på kvällar eller heldagar.
  • Distansutbildning med lärare.
  • On-line-utbildning ("självstudier") utan lärare.

Välj den typ som passar dig bäst!

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa