Författaren / Introduktion


Thomas Lundgren

Stort tack för att du hittat till Forarintyg.se! Jag tror och hoppas att du kommer få stor nytta av utbildningsmaterialet!

Thomas Lundgren heter jag som författar, utvecklar och driver Forarintyg.se.

Jag har utvecklat detta utbildningsmaterial för förarintyget och tillhandahåller det utan kostnad för att jag tycker att alla som färdas på sjön ska ha en grundutbildning. Med de grundkunskaper som förarintyget ger inom många områden blir båtlivet för innehavaren främst roligare men också säkrare vilket gagnar även andra båtägare. Att göra förarintyget lättillgängligt och billigt tror jag leder till att fler tar steget och tar förarintyget.

Jag har ett stort intresse för säkerhet till sjöss. Jag är helt övertygad om att båtlivet blir bättre om fler tänker mer på säkerhet och gör mer rätt. I förlängningen leder det också till att ännu fler vågar prova på båtlivet och upptäcker hur fantastiskt det är!

Mitt båtliv

Jag har seglat i över 40 år i allt ifrån jollar till skolfartyg. Idag seglar jag i första hand min segelbåt Tootiki, i andra hand något av Svenska Kryssarklubbens skolfartyg och paddlar lite då och då även en dagstur med någon av mina kajaker. På senare år kappseglar jag även med en egen IF-båt och ibland ombord på en väns IF med tämligen goda resultat.


Tootiki

Skolfartyget T/S Atlantica [SXK]Sommartid seglar jag gärna västerut till Skottland, Orkney- och Shetlandsöarna men även Norges västkust med dess fjordar. Mitt båtliv är aktivt året om. Vintertid seglar jag i Bohuslän. Det brukar också bli några kajakturer varje vinter när isen inte ligger.

Erfarenhet och utbildning


Thomas utövar astronomisk navigation

Jag har utbildat i segling och navigation sedan slutet av 80-talet i olika former. Från 2006 har utbildningarna främst omfattat säkerhet och långfärd men även grundläggande navigation, sjömanskap, astronomisk navigation, elektronisk navigation, radioteknik, krishantering, meteorologi för seglare och flera olika säkerhets- och överlevandsutbildningar. I de flesta fall har jag tagit fram egna presentations- och utbildningsmaterial för dessa utbildningar.

Förutom samtliga NFB-intyg har jag flera kommersiella behörigheter. Bland annat Master of Yacht Unlimited, Fartygsbefäl klass 8, Basic Safety och krishantering samt sjukvård till sjöss och en del "marintekniska" utbildningar bland annat i kompassjustering.

Jag har under åren seglat mer än 50 000 distansminuter vilket motsvarar drygt två varv runt jorden.

Sjöskolan

Jag är sedan 2023 delägare i företaget Sjöskolan. Sjöskolan utbildar Sjöskolan har båtutbildningar för såväl sjömannen på de sju haven, som fritidsskepparen i badviken. Sjöskolan utbildar centralt och marint i Stockholm och Göteborg. Från Förarintyg till Advanced Fire Fighting.

KoyMa

Som hobbyverksamhet driver jag företaget KoyMa vars verksamhet är att utveckla och tillhandahålla utbildningsmaterial för fritidsbåtliv.

Att jag redan tidigare hade en färdig IT-plattformen för utbildningsmaterial i KoyMa för flera andra utbildningsmaterial innebar att det inte krävdes någon systemutveckling för Forarintyg.se. En hel del innehåll från mina övriga utbildningsmaterial kunde också återanvändas vilket gjorde arbetet något mindre omfattande.
Seglarglädje ombord på Tootiki [Fritiof Pontén]

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa