Båtpraktik / Introduktion

Förarintyget är en teoretisk utbildning och därmed ingår eller krävs ingen båtpraktik. Men som alltid ger övning färdighet! Säkerställ därför att du får praktisk övning genom utbildningsarrangören, någon bekants båt eller egen båt.

NFB har två särskilda intyg för båtpraktik. Ett för dager (dagsljus) och ett för mörker (natt). Att kombinera en förarintygsutbildning med båtpraktik rekommenderas varmt och då i första hand båtpraktik dager.

Intyg: Båtpraktik dager (dagsljus)

I detta intyg ingår följande övningsmoment;

 • Genomgång av båten och dess säkerhets- och nödutrustning.
 • Genomgång och instruktion/förevisning av personlig säkerhetsutrustning: flytväst, klädsel och vattentätt mobiltelefonfodral.
 • Läsa sjökort: peka ut objekt som markerats i sjökortet och omvänt.
 • Styra: mot utpekat styrmärke, i enslinje och efter kompass.
 • Navigera: i farled respektive utanför farled.
 • Lägesbestämning: med enslinjer och kompass (krysspejling).
 • Vindens verkan på båten (om vind finns).
 • Strömmens verkan på båten (om strömmande vatten finns).
 • Inställning av elektroniskt sjökort: val av olika sjökortslager, informationsmängd vid olika zoomnivåer, risker med överzoomning, nord upp/kurs upp, dag/nattbild,
 • Grundläggande waypointnavigering: Kurs över grund och bäring till waypoint.
 • Användning av navigatorns man överbord-funktion.
 • Effekten av roder- och propellerverkan.
 • Man över bordmanöver med hjälp av lämpligt föremål som bärgas.
 • Förtöjning och losskastning med hjälp av spring.
 • Ecodriving.

Intyg: Båtpraktik mörker (natt)

I detta intyg ingår följande övningsmoment;

 • Säkerhetsgenomgång av fartygets säkerhets- och nödutrustning (brandsläckare, brandfilt, länspump, läcktätningsmaterial, första förband, nödljussats, livbåt, livflotte, räddningsstege, livboj, VHF/DSC, mm).
 • Genomgång och instruktion/förevisning av personlig säkerhetsutrustning (flytväst, klädsel, mobiltelefon i vattentätt fodral).
 • Planera och välja lämpliga sjökort för resan.
 • Framföra fartyg i fyrbelyst led.
 • Identifiera fyrar genom tolkning av fyrkaraktärer samt identifiera flytande sjömärken med hjälp av dessas reflexmarkeringar eller fyrkaraktärer.
 • Utnyttja sektorgränser (w/r och w/g) vid navigering.
 • Påvisa svårigheter med avståndsbedömning i mörker.
 • Användande av navigeringshjälpmedel (t ex navigator eller liknande elektroniskt navigationshjälpmedel, radar).
 • Utföra positionsbestämning under gång i mörker.
 • Utföra följande knopar: Dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part, pålstek.
 • Delta i förtöjning och losskastning.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa