Sjömanskap


Sjömanskap

För att kunna vara en god sjöman och praktiserar gott sjömanskap krävs en hel del kunskap i kombination med en hel del erfarenhet.

Gott sjömanskap är bland annat att;

  • visa hänsyn och respekt
  • ha kunskap och förståelse
  • ta ansvar för båt, besättning och miljö
  • bedöma risker och hantera det oförutsedda.

I detta kapitel lär du dig sjömanskap inom bland annat områdena hänsyn, sjövärdighet, knopar, underhåll, ankring samt en del formalia.

Avsnitt i detta kapitel


Gå till första avsnittet.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa