Förarintyg / Introduktion


NFB:s intygskort

Förarintyget är det första av tre intyg som visar att man har teoretiska kunskaper för att framföra en fritidsbåt. Förarintyget omfattar främst kunskap för att i skyddade vatten, i dagsljus och under goda siktförhållanden framföra en mindre fritidsbåt (kortare än 12 meter) samt hur man visar gott sjömanskap.

Förarintyget kan liknas vid ett båtkörkort, dock utan krav på innehav, för att framföra en mindre fritidsbåt. Förarintyget rekommenderas till alla som färdas på sjön i fritidsbåt då det omfattar sådana kunskaper som gör båtlivet bättre, säkrare och roligare för en själv, andra ombord, andra båtägare och naturen.

Förarintyg erhåller man efter att man med godkänt resultat skrivit NFB:s intygsprov. Beviset för att man har förarintyget ges ut av NFB i form av ett plastkort samt via en app.

Läs mer om NFB, intygsprovet, plastkortet och appen i avsnittet Introduktion / NFB & Intygsprov.

Detta utbildningsmaterial, Forarintyg.se, omfattar alla de kunskapsområden som ingår i NFB:s kunskapsfodringar för förarintyget samt instuderingsuppgifter, övningsuppgifter, övningsprov, lärarpresentationer samt fördjupning inom de flesta avsnitten.

Läs mer om utbildningsmaterialet i avsnittet Introduktion / Utbildningsmaterialet.

Vidareutbildning

Förarintyget är första steget inom navigationsutbildning för fritidsbåtar.

  • Kustskepparintyg är nästa steg. Det omfattar främst mörker- och havsnavigation men också fördjupning inom många kapitel.
  • Utsjöskepparintyg är det högsta navigationsintyget om omfattar tidvattennavigation och långfärdssegling.
  • SRC är det intyg som krävs för att få använda en VHF-radio.
  • Båtmekaniker omfattar kunskaper i alla tekniska system ombord i syfte att man ska förstå och kunna underhålla dem själv.
  • Radarintyg ger kunskap i att navigera med radar.

NFB har fler intyg inom olika områden beroende på båt och intresse.

Andra "namn" på Förarintyg

Förarintyg är det formellt korrekta namnet på intyget. Men inte helt sällan benämns även intyget felaktigt för;

  • Förarbevis - "Bara felaktigt".
  • Båtkörkort - Det finns inget båtkörtkort ännu.
  • Skärgårdsskeppare - Detta är något man är.
  • Skepparexamen - Detta är ett äldre intyg som omfattar avsevärt mer än Förarintyget. Motsvarande examen heter idag Fartygsbefäl Klass 8.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa